Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı

Kategori: Din Tarihi | 0

Peygamberler farklı zamanlarda ve farklı yerlerde görevlendirildiği halde Yüce Allah’tan getirdikleri mesajlar ve arzuladıkları hedefler benzerdir. Peygamberlerin ortak mesajlarının başında Yüce Allah’a, peygamberlere, meleklere ve ahiret gününe inanmak yer almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada ve ahirette mutluluğun yolları, Yüce Allah’a … Devamı

Tarih Öncesinden Günümüze Din

Kategori: Din Tarihi | 0

İnsanoğlunun doyumsuz bir egosu olduğu bilinir. Evren’deki gerçekliğin belki milyarda birine bile yaklaşamadık henüz. Ancak yine de gerçekliğin keşfettiğimiz kadarı bile bize bir tatminsizlik ve keyifsizlik verdi. Bu da bizi gerçekliğin dışında türlü arayışlara yöneltti. Yaşamın en başlarında, günümüze kıyasla … Devamı

Dinlerin Ortaya Çıkışına İlişkin Bir Tez: Kleptokrasi

Kategori: Din Tarihi | 0

Mevcut antropolojik çalışmalar, avcı-toplayıcı kültüre sahip insanların on binlerce yıl boyunca herhangi bir dine sahip olmadıklarını; din adı altında kabul edilen disiplinlerin ancak insanların yerleşik yaşama geçmesinin ardından ortaya çıktığını göstermektedir. Diğer bir deyişle, din, insanlık tarihiyle birlikte başlamamış, tıpkı … Devamı

Reform Hareketi

Kategori: Din Tarihi | 0

XVI.yy.da Avrupa’ da dinsel alanda görülen yenilik hareketlerine denir. Kelime anlamı yeniden şekil vermek, düzenlemektir. Reform önce Almanya’ da başlamıştır. Reform Hareketlerinin Nedenleri Matbaanın Etkisi: Tevrat ve İncil gibi kitaplar çok sayıda basılmış, Hümanizma hareketleri sırasında da, milli dillere çevrilmiştir. … Devamı

Taoizm Dininin Kurucusu Lao Tsu’ nun Hayatı

Kategori: Din Tarihi | 0

Lao Tsu, Laotze veya Laozi olarak da geçer. Çin filozofu Yunan filozoflarından Anaximandr ve Fisagor’un çağdaşı. Bunlarla karşılaştırılırsa, birbirlerine benzeyen yanlarının çok olduğu görülür. Milattan yüz yıl önce yetişmiş olan Çin tarihçilerinin birincisi Soema-thsian’a göre Lao-Tse, bugünkü Ngan-Hoei vilayetindeki Po … Devamı

Konfüçyanzm Dininin Kurucusu Konfüçyüs’ün Hayatı

Kategori: Din Tarihi | 0

Büyük Çin bilgesi, filozof, siyasal yönetici ve Çin tarihinde resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı Konfüçyüs, M.Ö 551 yılında, Lu kentinde -şimdiki Shantung eyaletinde- doğdu. Chou hanedanlığı döneminde (M.Ö. 1027-256), Hristiyanlığın doğuşundan yaklaşık beş yüz yıl önce yaşadı. Küçük … Devamı

Peygamberlerin Mucizeleri

Kategori: Din Tarihi | 0

Hz. Davut`un Mucizeleri: Allah mûcize olarak daglari, taslari, kuslari onun emrine vermis. Yanik sesiyle Zebûr’u okumaya baslayinca, kuslar havadan agaçlara iner, hep birlikte, okunan Zebûr’u tekrar ederlermis. Allah,O’na demiri atese sokmadan ve dövmeden istedigi sekli verebilme mûcizesi vermis. Yirtici hayvanlar, … Devamı

Yahudilik Dininin Kurucusu Hz Musa’ nın Hayatı

Kategori: Din Tarihi | 0

Hz .Musa Aleyhisselam, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberler içinde üstünlükleri olan ve kendilerine “ulü’l-azm” denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahü teâlâ ile konuştuğu için, “Kelîmullah” denilmiştir. Benî İsrail’e gelmiştir. Yakub aleyhisselamın soyundandır. Harun aleyhisselamın kardeşidir. Babasının ismi İmrân’dır. Annesinin ismi Nüceyb veya … Devamı

İslam Dininin Kurucusu Hz Muhammed’ in Hayatı

Kategori: Din Tarihi | 0

Hz. Muhammed (s.a.v.) 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre’dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında, bundan sonra 2 yıl boyunca da annesi Amine’nin … Devamı

1 2 3