İstanbul Semtlerinin İsim Geçmişleri

Kategori: Türk Tarihi | 0

      İslamiyet’i kabul edip burada oturmaya başlayan Pontus Prensinden adını alıyor semt. 2. ‘Bey Oğlu’ diye anılan Venedik Prensi’nin burada oturmasından geliyor semtin adı.           Semt, en ünlü bağ ve bahçelerin bir dönem burada yer … Devamı

İstanbul’un Gözbebeği Galata Kulesi

Kategori: Osmanlı, Türk Tarihi | 0

  Bir zamanlar İsa kulesi olarak adlandırılan Galata Kulesi’nin yapım tarihi tam olarak bilinmese de MS 500’lü yılların başlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Tarihi Galata bölgesinin en eski ve en önemli eseri olan kuleyi; Romalılar, Venedikliler, Cenevizliler ve Osmanlılar farklı … Devamı

10. Maddede Eski Türkler Nasıl Yönetilirdi?

Kategori: Türk Tarihi | 0

  10 Maddede Eski Türkler Nasıl Yönetilirdi? Başkanlık Sisteminin tartışıldığı şu günlerde “tarihten gelen kurtarıcı kement” yine imdadımıza yetişti. Kut anlayışından ikili teşkilata, cihan hâkimiyeti mefkûresinden toy’a eski Türklerin idarî kodları bugünün yönetim sistemi ihtiyacı için ne söylüyor, inceliyoruz. Başkanlık … Devamı

“Düşmanımdır” Demedi, Osmanlı’dan Islahat İthal Etti

Kategori: Türk Tarihi | 0

Babası Muhammed Hüdabende’nin gözleri görmez olunca emirler arasındaki çekişme had safhaya ulaştı. Bunda hanımı Begüm’ün emirlere karşı gelen siyasetinin etkisi inkâr edilemez. Hüdabende’nin ölümünün ardından çıkan siyasî kargaşadan Begüm’ün kellesini alarak galip çıkan emirler, küçük yaştaki Abbas’ı Safevî tahtına geçirdiler. … Devamı

Sikkeye Adalet ve Muhabbet İşleyen Medeniyet

Kategori: Türk Tarihi | 0

“İlk parayı Lidyalılar buldu.” Bu bilgiyi ezberlememiş olan var mı? Tarih dersini sevsin ya da sevmesin, her öğrencinin zihnine ka­zınmıştır deyiş yerindeyse. Evet, ilk paranın izlerine MÖ 7. yüzyılda Lidya krallığında rastlıyoruz. MÖ 5. yüzyılın sonlarına kadar bakır, gümüş ve … Devamı

Devlet Başkanı Seviyesinde Osmanlı’nın İlk Misafiri

Kategori: Türk Tarihi | 0

Sultan Abdülaziz, Osmanlı padişahları içinde ilk defa yurtdışı seyahatine çıkmış bir padişah olmakla beraber osmanlı’nın “devlet başkanı” sıfatıyla ağırladığı ilk ecnebi misafir de onun zamanında ülkeye gelmiştir. Esasın da Süveyş Kanalı ’nın açılışına giden Fransa İmparatoriçesi Eugenie (öjeni) bu yüksek … Devamı

Sarıkamış’ın Son Esiri

Kategori: Türk Tarihi | 0

Sarıkamış’ta şehit olan on binlerce askerimizin aziz hatırasını bugün de yaşatan, o kahramanlıklarla dolu mücadelenin ve maalesef liyakatsiz kumandanların emri altında uğranan felaketlerin son şahidi olan bir alay sancağımız bugün Rusya’da bir müzede sergileniyor. O, aynı zamanda Sarıkamış harekâtının son … Devamı

“Ertuğrul” Hakkında 7 Gerçek

Kategori: Türk Tarihi | 0

Ertuğrul Firkateyni, 14 Temmuz 1889’da; 609 kişilik mürettebatıyla Uzakdoğu yolculuğuna başlar. Nihayet, hesap edilenden uzun bir süre sonra hedefe ulaşılmıştır. Ancak, dönüş yolculuğu, okyanusun serin sularında son bulacaktır… 16 Eylül 1890’da saat 21.00 civarında Funakura kayalıklarında, yüzlerce denizciyle beraber sulara … Devamı

Roket Bir Osmanlı İcadı mı?

Kategori: Türk Tarihi | 0

Osmanlı Devleti’nin tarih boyunca kazandığı başarılarda ateşli silahların yeri mühimdir. İlk ateşli silahlardan olan toplar, Fatih’in İstanbul kuşatması sırasında surlarda gedik açarken, Yavuz’un şark seferlerinde kale önlerinden meydanlara inmiş, Osmanlı ordusunun belkemiği olmuştu. Günümüzdeki roketlerin atalarından sayılacak yeni bir ateşli … Devamı

1 2 3 4